Logo HPC4Poland EDIH

Login

Jesteśmy EDIH - Europejskie Centrum Innowacji Cyfrowych

obraz ludzie rozmawiające przy biurko w cyfrowym świecie

European Digital Innovation Hub (EDIH) wspiera przedsiębiorstwa w usprawnianiu procesów biznesowych oraz produkcyjnych z wykorzystaniem technologii cyfrowych. EDIH łączy korzyści płynące z obecności regionalnej z możliwościami dostępnymi dla sieci ogólnoeuropejskiej.

Dzięki znajomości lokalnego ekosystemu innowacji i wzajemnych zależności, EDIH jest przygotowany do świadczenia usług, pożądanych przez lokalne przedsiębiorstwa, natomiast europejski aspekt współpracy ułatwia wymianę najlepszych praktyk między ośrodkami i dostarczanie usług kompleksowo, gdy wymagane kompetencje nie są dostępne lokalnie.

Business

Zarządzanie

Kategoria usług poświęcona identyfikacji potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie cyfryzacji, w tym oceny dojrzałości cyfrowej, a także budowania społeczności wokół przedsiębiorstwa poprzez organizację wydarzeń, takich jak hakatony.

Technology

Biznes

Kategoria usług poświęcona rozwojowi kompetencji poprzez udział w szkoleniach i warsztatach, konsultacjom eksperckim w zakresie biznesu i technologii, a także pozyskiwaniu dalszego finansowania.

Market management

Technologie

Kategoria usług poświęcona tworzeniu prototypów i proof of concept, testowaniu i symulacjach, a także transformacji cyfrowej przy wykorzystaniu najnowszych technologii w np.: pilotażowych wdrożeniach.

Jak aplikować?

Uzyskujesz dofinansowanie 

Podpisujemy niezbędne dokumenty do realizacji usług, składamy wniosek o dofinansowanie i realizujemy usługi. 

Wybierasz pakiet usług 

Wspólnie wybierzemy usługi w odpowiednim pakiecie do transformacji cyfrowej Twojego przedsiębiorstwa. 

Wypełniasz ankietę DMA 

Ustalimy poziom cyfryzacji i potrzeby Twojego przedsiębiorstwa w tym zakresie

Sprawdzamy status MŚP i limit pomocy de minimis 

Sprawdzimy warunki formalne związane z kryteriami kwalifikacji do dofinansowania. 

Wypełniasz Formularz online 

Podaj poprawne niezbędne dane przez formularz online. 

1
2
3
4
5

EDIH w liczbach

0 +

Województw

0

Centrów kompetencji

0

Partnerów biznesowych

0

Rodzajów usług

Otrzymaj wsparcie finansowe

HPC4Poland na działania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych pozyskało środki finansowe z funduszy europejskich dystrybuowanych na szczeblu centralnym i krajowym. Dzięki temu, każda z 2700 usług spośród ich 135 typów pozostaje dla zainteresowanych klientów bezpłatna w ramach świadczonej pomocy de minimis.

Usługi koncentrują się na trzech obszarach: promocja, biznes, technologie i kierowane są do wszystkich zainteresowanych podmiotów, funkcjonujących przede wszystkim w 4 branżach docelowych: transport/motoryzacja, medycyna/farmaceutyka, drewno/meble oraz rolnictwo/przetwórstwo.

obraz wsparcia finansowego
Znak Dofinansowane przez Unię Europejską
Projekt otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badawczo-innowacyjnego Horyzont Europa w ramach umowy o grant nr 101083764.
pl_PL